Gallup

Hur gör du för att inte tröttna på snön?
Åker pulka varje dag.550 550
Tröttna på snön? Aldrig.487 487
Håller mig inomhus.514 514
Startar snöbollskrig med mina grannar på kvällarna510 510
Går en kurs i improvisation.517 517
Överkonsumerar kultur.497 497
Överkonsumerar sötsaker.563 563
Ser på all vintersport på TV som går att se.487 487
Träffar min vänner och diskuterar snöröjningen.464 464

Jag vill se de avslutade gallupsarna!