Gallup

Hur gör du för att inte tröttna på snön?
Åker pulka varje dag.623 623
Tröttna på snön? Aldrig.554 554
Håller mig inomhus.581 581
Startar snöbollskrig med mina grannar på kvällarna573 573
Går en kurs i improvisation.580 580
Överkonsumerar kultur.566 566
Överkonsumerar sötsaker.632 632
Ser på all vintersport på TV som går att se.565 565
Träffar min vänner och diskuterar snöröjningen.533 533

Jag vill se de avslutade gallupsarna!