Gallup

Hur gör du för att inte tröttna på snön?
Åker pulka varje dag.464 464
Tröttna på snön? Aldrig.427 427
Håller mig inomhus.448 448
Startar snöbollskrig med mina grannar på kvällarna427 427
Går en kurs i improvisation.459 459
Överkonsumerar kultur.416 416
Överkonsumerar sötsaker.491 491
Ser på all vintersport på TV som går att se.428 428
Träffar min vänner och diskuterar snöröjningen.412 412

Jag vill se de avslutade gallupsarna!