KURSER I IMPROVISATIONSTEATER


Gratis Prova På Impro
Bas –improvisationsteater för nybörjare

Breddning – fortsättningskurs
Breddning – fortsättningskurs: Kortform och Games
Breddnin:g– fortsättningskurs: Scener och Karaktärer

Fördjupning: Börja spela längre historier
Fördjupning: Leken i Långform XXL

Fokus: Föreställning
DUO- en avancerad kurs för två
Vad är en produktionskurs


INFO

Villkor vid anmälan till kurs
PDF
Kursplan


Vår kursverksamhet sker i samarbete med SENSUS studieförbund
Persondata hanteras enligt GDPR

Alla våra kurser riktar sig till vuxna, dvs du ska ha fyllt 18 år.
..................................................................................................................
 

Gratis Prova På Impro

Är du nyfiken på impro? Har du velat gå en kurs men inte haft möjlighet? På våra prova på-tillfällen har du möjlighet att på ett roligt och lekfullt sätt testa på grunderna i improvisation. Du som redan går en kurs hos oss, ta med en vän och kom!

På en kurs i improviserad teater får du lära dig att använda din fantasi, spontanitet, kreativitet och att samspela med andra medspelare.Hos oss träffas människor med varierande bakgrund för att träna sig i improvisation, för att ha roligt, för att utvecklas eller både och.
Prova på impro är gratis, men föranmälan krävs.

OBS. Alla våra kurser riktar sig till vuxna,
dvs du ska ha fyllt 18 år.



Kurs nr: 02303
Kursgånger: 1
Datum: 2023-01-31
Veckodag: tisdag
Tid: 19.45-20.45
Pris: 0 kr
Kursledare: Stefan Andersson
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION" vid Sigtunagatan 16

........................................................................


Kurs nr: 02304
Kursgånger: 1
Datum: 2023-02-07
Veckodag: tisdag
Tid: 19.45-20.45
Pris: 0 kr
Kursledare: Stefan Andersson
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION" vid Sigtunagatan 16

........................................................................


Kurs nr: 02305
Kursgånger: 1
Datum: 2023-02-21
Veckodag: tisdag
Tid: 19.45-20.45
Pris: 0 kr
Kursledare: Stefan Andersson
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION" vid Sigtunagatan 16

........................................................................


Kurs nr: 02306
Kursgånger: 1
Datum: 2023-02-28
Veckodag: tisdag
Tid: 18.00-19.00
Pris: 0 kr
Kursledare: Stefan Andersson
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION" vid Sigtunagatan 16

........................................................................

 

Bas –improvisationsteater för nybörjare

För dig som har ingen eller liten erfarenhet av improvisation.

I en baskurs arbetar vi med grunderna i improvisationsteater i form av lekar och övningar. Dessa ger dig de första verktygen till improvisationsteater. Vi arbetar framför allt med fantasi, spontanitet och medspelarskap.

Detta är en utmärkt kurs för dig som vill bli tryggare med att prata inför folk, börja lita mer på din egen fantasi och kreativitet eller bara vill ha väldigt roligt en gång i veckan.


.....................................
Kurs nr:
2301
Kurs: Bas –improvisationsteater för nybörjare
Kursgånger: 
10
Datum: 2023-01-26 - 2023-04-06
Veckodag: Torsdag
Lov: 2/3
Tid: 17:30-19:30
Pris: 3300 kr
Kursledare: Johan Dahlgren
Kursplats: TAGE GRANIT Crafoordsväg 14 i Vasastan

.FULLBOKAD Vänligen mejla för att ställa dig på reservlista
....................................


.....................................
Kurs nr: 2302
Kurs: Bas –improvisationsteater för nybörjare
Kursgånger: 
10
Datum: 2023-02-08 - 2023-04-26
Veckodag: Onsdag
Lov: 1/3 och 12/4
Tid: 17:30-19:30
Pris: 3300 kr
Kursledare: Tamara Maasdam
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater Scenen/Gula rummet, Sigtunagatan 12

.....................................


.....................................

Kurs nr: 2303
Kurs: Bas –improvisationsteater för nybörjare
Kursgånger: 
10
Datum: 2023-02-14 - 2023-05-02
Veckodag: Tisdag
Lov: 28/2 och 11/4
Tid: 17:30-19:30
Pris: 3300 kr
Kursledare: Stefan Andersson
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION" vid Sigtunagatan 16

FULLBOKAD Vänligen mejla för att ställa dig på reservlista
.....................................


.....................................
Kurs nr:
2304
Kurs: Bas –improvisationsteater för nybörjare
Kursgånger: 
10
Datum: 2023-02-15 - 2023-05-03
Veckodag: Onsdag
Lov: 1/3 och 12/4
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 3300 kr
Kursledare: Karin Lindqvist
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION" vid Sigtunagatan 16

.....................................


.....................................
Kurs nr:
2305
Kurs: Bas –improvisationsteater för nybörjare
Kursgånger: 
10
Datum: 2023-03-06 - 2023-05-22
Veckodag:  Måndag
Lov: 10/4
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 3300 kr
Kursledare: Johan Lidman
Kursplats: TAGE GRANIT Crafoordsväg 14 i Vasastan


..................................................................................................................

 

Breddning – fortsättningskurs

För dig som har gått nivån Bas på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande

I kursen Breddning fortsätter vi utforska improvisatörens åtta förmågor med tonvikt på spontanitet, fantasi och medspelarskap. Här lägger vi tonvikten på att ha roligt och leken får stort utrymme. Vi tränar vidare på improvisationens grunder, som att bejaka våra medspelare, lita på våra impulser och att släppa självkritiken och våga göra fel.
I alla breddningskurser ingår en frivillig Rookie-föreställning där gruppen under trygg ledning får möjlighet att möta publik från teaterns scen.

 

.....................................
Kurs nr:
2307
Kurs: Breddning – fortsättningskurs
Kursgånger: 
10
Datum: 2023-02-14 - 2023-05-02
Veckodag:  Tisdag
Lov: 28/2 och 11/4
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 3550 kr
Kursledare: Annika Englund
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "ANNEXET" vid Sigtunagatan 18

.....................................


.....................................
Kurs nr:
2308
Kurs: Breddning – fortsättningskurs
Kursgånger: 
10
Datum: 2023-01-19 -2023-03-30
Veckodag:  Torsdag
Lov: 2/3 och 13/4
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 3550 kr
Kursledare: Matilda Swahn
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "ANNEXET" vid Sigtunagatan 18
FULLBOKAD
skicka ett mejl för att ställa dig på reervlista
.....................................

 

Breddning – fortsättningskurs: Scener och karaktärer

För dig som har gått nivån Bas på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande

I kursen Breddning Scener och Karaktärer tränar vi oss särskilt i improvisationsteaterns olika tekniker för att spela spännande scener med trovärdiga eller fantasifulla karaktärer. Vi fortsätter även arbetet med improvisatörens åtta förmågor, med tonvikt på spontanitet, fantasi och medspelarskap. Mer tid ges också till att reflektera kring de olika förmågorna och vad som sker i scenerna.

I alla breddningskurser ingår en frivillig Rookie-föreställning där gruppen under trygg ledning får möjlighet att möta publik från teaterns scen..

.....................................
Kurs nr: 2306
Kurs: Breddning – fortsättningskurs: Scener och karaktärer
Kursgånger: 
10
Datum: 2023-01-09 - 2023-03-27
Veckodag:  Måndag
Lov: 27/2
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 3550 kr
Kursledare: Michael Håkansson
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION" vid Sigtunagatan 16

..................................................................................................................

 

Breddning – fortsättningskurs: Kortform och games

För dig som har gått nivån Bas på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande

I kursen Breddning Kortform och Games tränar vi oss särskilt på att spela kortare scener, oftast med någon given förutsättning, regel eller startpunkt och ofta med publikinteraktion som en del av scenen. Vi tränar vidare på improvisationens grunder och fortsätter arbetet med improvisatörens åtta förmågor, med tonvikt på spontanitet, berättande och medspelarskap.
Jämfört med en baskurs ges mer tid till att reflektera kring de olika förmågorna och vad som sker i de olika övningarna.

I alla breddningskurser ingår en frivillig Rookie-föreställning där gruppen under trygg ledning får möjlighet att möta publik från teaterns scen.

.....................................
Kurs nr:
2309
Kurs: Breddning – fortsättningskurs: Kortform & Games
Kursgånger: 
10
Datum: 2023-02-15 - 2023-05-03
Veckodag:  Onsdag
Lov: 1/3 och 12/4
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 3550 kr
Kursledare: Johan Dahlgren
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION" vid Sigtunagatan 16

..................................................................................................................

 

Fördjupning : Börja spela längre historier

Den här kursen riktar sig till dig som gått nivåerna Bas och minst två terminer Breddning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

Hur bygger vi ihop scener till en historia?
Här tränar vi konsten att improvisera fram längre historier, så kallad långform.

Vi fortsätter att finslipa vårt byggmaterial, scenerna och sätter sedan ihop dem till historier. Då tränar vi på sådant som att att bygga plattformar, bryta scener, effektivt berättande, spela fram huvudkaraktär, ta och ge fokus och höja insatser.

Du kommer få en större säkerhet som improvisatör då du har förståelse för vad scener och historier behöver för att fungera.

I kursen ingår också en frivillig Rookieföreställning.

.....................................
Kurs nr: 2312
Kurs: Fördjupning : Börja spela längre historier
Kursgånger: 10
Datum:  2023-02-15 - 2023-05-03
Lov: 1/3 och 12/4
Veckodag: Onsdag
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 3750 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaterss ANNEXET, Sigtunagatan 18
Kursledare: Linda Gustafsson

..................................................................................................................
 

Fördjupning: Leken i Långform XXL

Den här kursen riktar sig till dig som gått minst nivåerna Bas, Breddning och Fördjupning/Träning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande .

I den här extra långa kursen fördjupar vi oss särskilt i improvisationsteaterns olika tekniker för att improvisera längre historier. Vi tränar oss i att bygga plattformar, bryta scener, effektivt berättande, spela fram huvudkaraktär, ta och ge fokus samt att höja insatser.

Vi kommer även att fortsätta arbetet med att hitta trovärdiga och fantasifulla karaktärer. Du kommer få en större säkerhet som improvisatör då du har förståelse för vad scener och historier behöver för att fungera. Här lägger vi stort fokus på den sceniska gestaltningen och medspelarskap, men vi arbetar fortfarande med improvisatörens alla åtta förmågor, under lekfulla och kravlösa former.

I kursen ingår också två frivilliga rookieföreställningar.

VIKTOR ÖBERG är sedan 12 år verksam som improvisatör, pedagog och ljussättare vid Stockholms Improvisationsteater. Han är en mycket uppskattad kursledare vars kännetecken är massor av spontanitet, humor, värme och engagemang för sina elever.

....................................
Kurs nr:
2310
Kurs : Fördjupning: Leken i långform XXL
Kursgånger: 
14
Datum: 2023-01-11 - 2023-04-26
Veckodag:  Onsdag
Lov: 1/3 och 12/4
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 5050 kr
Kursledare: Viktor Öberg
Kursplats: TAGE GRANIT Crafoordsväg 14 i Vasastan
FULLBOKAD
Jag vill ställa mig på reservistan
..................................................................................................................

 

Fokus: Föreställning

Den här kursen riktar sig till dig som gått minst nivåerna Bas, Breddning och minst två terminer Fördjupning/Träning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

Fokus föreställning är intensiv kurs där vi jobbar mot och spelar en föreställning. Som en produktionskurs light, vi fokuserar inte bara på att jobba ihop en föreställning utan har även tid att träna och utveckla teknikerna du som improvisatör behöver behärska för att spela en längre historia i en akt.

Vi lägger också en stor vikt vid att skapa en samspelt ensemble där man både utvecklas som grupp och individuellt som improvisatör.

I kursen ingår två föreställningar och ett heldagsrep..

EVA LÖFGREN är en erfaren ledare och improvisatör som lett kurser inom improvisationsteater på olika nivåer i många år. I sitt ledarskap fokuserar hon på att skapa en välfungerande grupp som har roligt tillsammans. Eva är mån om att situationsanpassa ledarskapet till vad den unika gruppen ska uppnå tillsammans.

OBS. Intagning till den här kursen sker via rekommendation från tidigare kursledare, en anmälan är alltså endast en intresseanmälan.

.....................................
Kurs nr:
2315
Kurs: Fokus: Föreställning
Kursgånger: 
14 + ett heldagsrep
Datum: 2023-02-06 - 2023-05-29
Veckodag:  Måndag
Lov: 27/2, 10/4 och 1/5
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 5400 kr
Kursledare: Eva Löfgren
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater Scenen/Gula rummet, Sigtunagatan 12

..................................................................................................................
 

DUO – en avancerad kurs för två
skapa en duoföreställning

Här får du möjlighet att förverkliga dina egna föreställningsidéer tillsammans med någon som du trivs med att spela tillsammans med på scenen.

Det är även en rejäl utmaning för ditt karaktärsarbete, historieberättande, scenframställan och din sceniska närvaro.

Denna kurs kräver ett starkt eget driv, lust och engagemang.

Detta ingår:
I kursen ingår 6 x 2 timmars pass med en regissör och 2 föreställningstillfällen.
De 6 tillfällena bokar ni själva in med er regissör.

Regissören är någon av dom som arbetar på teatern, Per Gottfredsson, Janne Berg.

  • Det finns möjligheter att köpa till flera pass med er regissör vid behov
  • Det finns möjlighet att låna lokal på teatern för egna repetitioner utan er regissör.

Förkunskaper:
Kursen vänder sig till dig som är en erfaren improvisatör och nu vill ta nästa steg i din utveckling.
Vi rekommenderar att du har minst 6 terminers improerfarenhet.

Pris: 5350 kr
Start: Enligt överenskommelse med teatern och er regissör
Föreställningar: under hösten 2022/vinter 2023

Vänligen skicka en intresseanmälan till kurs@impro.a.se ochi berätta om dig/er själva, din/er improbakgrund och vem du/ni vill ha som regissör..
..................................................................................................................

 

Att gå en produktionskurs

I en produktionskurs arbetar gruppen mot en föreställning.  Stor vikt läggs vid samarbete.
Kursledaren och/eller gruppen tar fram ett föreställingsformat.
Gruppen ansvarar för att ta fram allt informationsmaterial i form av bild och text, digitalt och för papper.
Det kräver engagemang och driv för att delta i en produktionsgrupp.
Det ges också stor möjlighet till personlig feedback.

kurstillfällen: 14
Heldagsrep: 1
Föreställningar: 4

Nya elever tas in via audition och/eller referenser.

Våra produktionskurser riktar sig till dig som gått minst nivåerna Bas, Breddning, Träning/Fördjupning och Fokus på Stockholms improvisationsteater eller motsvarande.

Tycker du att det är låter spännande?
Har du några frågor eller funderingar?

Mejla till kurs@impro.a.se
..................................................................................................................

 



SE ÄVEN:
Kurser i impro
Föreställningar
Teater För Jobbet
Tyck till om våra kurser
Startsida

ENGLISH SECTION
Improv courses in English
Improv shows in English




Vi samarbetar med Studieförbundet SENSUS


© 1989 - 2023 Med ensamrätt
Stockholms Improvisationsteater
Sigtunagatan 12, 113 22 Stockholm
info@impro.a.se 08 - 30 62 42


Stockholms Improvisationsteater på Facebook Stockholms Improvisationsteater på Twitter istagram Stockholms Improvisationsteater på Instagram