KVÄLLSKURSER I IMPROVISATIONSTEATER

Välj kursnivå:

Gratis Prova På Impro
Bas –improvisationsteater för nybörjare
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer
Fördjupning
Fokus

Villkor vid anmälan till kurs PDF
FAQ Coronapolicy

Gratis Prova På Impro

Är du nyfiken på impro? Har du velat gå en kurs men inte haft möjlighet? På våra prova på-tillfällen har du möjlighet att på ett roligt och lekfullt sätt testa på grunderna i improvisation. Du som redan går en kurs hos oss, ta med en vän och kom!

På en kurs i improviserad teater får du lära dig att använda din fantasi, spontanitet, kreativitet och att samspela med andra medspelare.Hos oss träffas människor med varierande bakgrund för att träna sig i improvisation, för att ha roligt, för att utvecklas eller både och.
Prova på impro är gratis, men föranmälan krävs.


KURS: 01999K
Kursgånger: 1
Datum: 2021-09-23 - 2021-09-23
Veckodag: Torsdag
Tid: 19.40 - 20.40
Pris: 0 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
FULLBOKAD

KURS: 01999L
Kursgånger: 1
Datum: 2021-09-30 - 2021-09-30
Veckodag: Torsdag
Tid: 19.40 - 20.40
Pris: 0 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
Ja, jag vill anmäla mig nu!

KURS: 01999M
Kursgånger: 1
Datum: 2021-10-07- 2021-10-07
Veckodag: Torsdag
Tid: 19.40 - 20.40
Pris: 0 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
Ja, jag vill anmäla mig nu!

KURS: 01999N
Kursgånger: 1
Datum: 2021-10-21- 2021-10-21
Veckodag: Torsdag
Tid: 19.40 - 20.40
Pris: 0 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
Ja, jag vill anmäla mig nu!
 

Bas –improvisationsteater för nybörjare

För dig som har ingen eller liten erfarenhet av improvisation. Vår kursverksamhet sker i samarbete med SENSUS studieförbund

I en baskurs arbetar vi med grunderna i improvisationsteater i form av lekar och övningar. Dessa ger dig de första verktygen till improvisationsteater. Vi arbetar framför allt med fantasi, spontanitet och medspelarskap.

Detta är en utmärkt kurs för dig som vill bli tryggare med att prata inför folk, börja lita mer på din egen fantasi och kreativitet eller bara vill ha väldigt roligt en gång i veckan.

KURS: 2148
Kursgånger: 10
Datum: 2021-09-01 - 2021-11-17
Veckodag: Onsdag (Ingen kurs 13 okt och 3 nov)
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 3150 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
Kursledare: Johan Dahlgren
FULLBOKAD

KURS: 2151
Kursgånger: 10
Datum: 2021-09-06 - 2021-11-15
Veckodag: Måndag (Höstlov 1 nov)
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 3150 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
Kursledare: Johan Lidman
FULLBOKAD

KURS: 2156
Kursgånger: 10
Datum: 2021-09-16 - 2021-11-25
Veckodag: Torsdag (Höstlov 4 nov)
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 3150 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
Kursledare: Stefan Andersson
Ja, jag vill anmäla mig nu!

KURS: 2157
Kursgånger: 10
Datum: 2021-09-20 - 2021-11-29
Veckodag: Måndag (Höstlov 1 nov)
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 3150 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
Kursledare: Åsa Dahlgren
Ja, jag vill anmäla mig nu!

KURS: 2154
Kursgånger: 10
Datum: 2021-09-28 - 2021-12-07
Veckodag: Tisdag (Höstlov 2 nov)
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 3150 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "ANNEXET"
Kursledare: Michael Håkansson
FULLBOKAD
 

Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer

Den här kursen riktar sig till dig som gått minst en termins nybörjarkurs Bas på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande. .

I kursen Breddning Scener och Karaktärer tränar vi oss särskilt i improvisationsteaterns olika tekniker för att spela spännande scener med trovärdiga eller fantasifulla karaktärer. Vi fortsätter även arbetet med improvisatörens åtta förmågor, med tonvikt på spontanitet, fantasi och medspelarskap. Mer tid ges också till att reflektera kring de olika förmågorna och vad som sker i scenerna.

I kursen ingår också en frivillig rookieföreställning som är ett första möte med publik. Vår kursverksamhet sker i samarbete med SENSUS studieförbund

KURS: 2152
Kursgånger: 10
Datum: 2021-09-20 - 2021-11-29
Veckodag: Måndag (Höstlov 1 nov)
Tid: 18.00 - 20.45 (OBS. Längre kurstillfällen)
Pris: 4125 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "ANNEXET"
Kursledare: Johan Dahlgren
Ja, jag vill anmäla mig nu!

KURS: 2147
Kursgånger: 10
Datum: 2021-09-14 - 2021-11-22
Veckodag: Tisdag (Höstlov 2 nov)
Tid: 18.00 - 20.45 (OBS. Längre kurstillfällen)
Pris: 4125 kr
Kursplats: TAGE GRANIT Crafoordsväg 14 i Vasastan
Kursledare: Åsa Dahlgren
Ja, jag vill anmäla mig nu!

KURS: 2149
Kursgånger: 10
Datum: 2021-09-15 - 2021-12-01
Veckodag: Onsdag (Ingen kurs 13 okt och 3 nov)
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 3300 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
Kursledare: Johan Humlesjö
Ja, jag vill anmäla mig nu!
 

Fördjupning

De här kurserna riktar sig till dig som gått nivåerna Bas och Breddning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

KURS: 2145
Kursgånger: 14
Datum: 2021-08-30 - 2021-12-06
Veckodag: Måndag (Höstlov 1 nov)
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 4900 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater, Scenen/Gula rummet
Kursledare: Viktor Öberg
FULLBOKAD

KURS: 2145B
Kursgånger: 14
Datum: 2021-08-30 - 2021-12-06
Veckodag: Måndag (Höstlov 1 nov)
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 4900 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater, Scenen/Gula rummet
Kursledare: Viktor Öberg
FULLBOKAD
 

Fokus

Den här kursen riktar sig till dig som gått minst Bas, Breddning och Fördjupning/Träning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

Fokus: Genrer
Den här kursen riktar sig till dig som gått nivåerna Bas, Breddning och Träning/Fördjupning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

Genrer är en aldrig sinande inspirationskälla för improvisatörer över hela världen. Nu har du chansen att vid 8 tillfällen under hösten fördjupa din genrekunskap och få tillgång till en uppsjö av karaktärer, historier och spelstilar.

Vi kommer utgå från två olika genrer och gå igenom vad som är typiskt och kännetecknande för historierna, karaktärerna och deras drivkrafter. Vi spelar scener och längre historier, testar vad genre innebär när man improviserar - och framförallt har vi väldigt roligt tillsammans.

MICHAEL HÅKANSSON har mer än 10 års erfarenhet som improvisatör och är sedan flera år en mycket uppskattad kursledare på alla olika kursnivåer.
Michaels ambition som kursledare är att vara tydlig, tillåtande och nyfiken för att tillsammans med eleverna kunna utforska de oändliga möjligheterna som finns på en scen.

KURS: 2159
Kursgånger: 8
Datum: 2021-10-25 - 2021-12-13
Veckodag: Måndag
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 2960 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater, Scenen/Gula rummet
Kursledare: Michael Håkansson
Ja, jag vill anmäla mig nu!Fokus: Föreställning Onsdag

Den här kursen riktar sig till dig som gått Bas, Breddning och Träning/Fördjupning här på Stockholms improvisationsteater eller motsvarande.

Det här är en intensivkurs där vi arbetar mot att spela en föreställning.

Vi tränar även på att utveckla tekniker som du som improvisatör behöver behärska för att spela en längre historia. Vi lägger stor vikt vid att skapa en samspelt grupp där man både utvecklas som grupp och individuellt som improvisatör.

I kursen ingår två föreställningar och ett heldagsrep.

EVA LÖFGREN är en erfaren ledare och improvisatör som lett kurser inom improvisationsteater på olika nivåer i många år. I sitt ledarskap fokuserar hon på att skapa en välfungerande grupp som har roligt tillsammans. Eva är mån om att situationsanpassa ledarskapet till vad den unika gruppen ska uppnå tillsammans.

OBS. Det här är en avancerad kurs och vi kommer att sträva efter en jämnast möjliga nivå på deltagarna. Intagning till kursen sker via rekommendation, en anmälan är endast en intresseanmälan.

KURS: 2150
Kursgånger: 14
Datum: 2021-09-15 - 2022-01-05
Veckodag: Onsdag (Ingen kurs 13 okt och 3 nov)
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 5180 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater, Scenen/Gula rummet
Kursledare: Eva Löfgren
Ja, jag vill anmäla mig nu!

 

Fokus: Långfom

KURS: 2146
Kursgånger: 8
Datum: 2021-08-30 - 2021-10-18
Veckodag: Måndag
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 2960 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater, Scenen/Gula rummet
Kursledare: Michael Håkansson
FULLBOKAD

Se även:

TEATER FÖR JOBBET

FÖRESTÄLLNINGAR

IMPROV ClASSES IN ENGLISH

Stockholms Improvisationsteater
Sigtunagatan 12
113 22 Stockholm
08 - 30 62 42

Stockholms Improvisationsteater på Facebook Stockholms Improvisationsteater på Twitter istagram Stockholms Improvisationsteater på Instagram