Fördjupningsnivå: Impro Fokus Fysisk Improvisation

Förkunskap: bas, breddning och träning på Stockholms Improvisationsteater

Vill du fördjupa och utveckla dina improvisatoriska färdigheter med fokus på kropp, rörelse och fysisk kommunikation?
Vill du göra det i en grupp och också utvecklas personligt?

Då ska du gå kursen Rörelseimprovisation

Här tränar vi ett fysiskt uttryck och en kroppslig medvetenhet. Utifrån dina förutsättningar tänjer och testar vi gränser för att våga mer, vara mer och visa mer via rörelse!
Målet är att skapa en förståelse och en ökad kroppskontroll och via rörelse hitta nya uttryck.

Stina Edsberg är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm och vidareutbildad vid dansskolor i New York och Paris.
Hon har sedan 2008 varit kursledare på SIT samt medverkat som teaterimprovisatör och dansimprovisatör i diverse föreställningar.
Idag arbetar hon vid ett estetiskt gymnasium i olika danstekniker och dansstilar samt med slutproduktion i musikal.