Fokus: Föreställning XL tisdagar

Den här kursen riktar sig till dig som gått minst nivåerna Bas, Breddning och Träning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

En intensiv kurs där vi jobbar mot och spelar en föreställning. Som en produktionskurs light, vi fokuserar inte bara på att jobba ihop en föreställning utan har även tid att träna och utveckla teknikerna du som improvisatör behöver behärska för att spela en längre historia i en akt.
Vi lägger också en stor vikt vid att skapa en samspelt ensemble där man både utvecklas som grupp och individuellt som improvisatör.

Kursledare Eva Löfgren jobbar gärna med att hitta utrymmet för publikens känslor och fantasier, komplexiteten i karaktärer och deras relationer samt musik och rörelse. Under denna termin kommer vi att sätta upp föreställningsformatet ”Brottet” där vi arbetar med att berätta en historia där vi börjar från slutet. Lyssningen ställs på sin spets och mycket träning kommer att läggas på att berätta en historia där publikens fantasi ges utrymme att komplettera det som inte berättas.

Kursen är 14 gånger samt ett heldagsrep kl 10-16.
De två sista kurstillfällena spelar ni er föreställning.

EVA LÖFGREN är en erfaren ledare och improvisatör som lett kurser inom improvisationsteater på olika nivåer i många år. I sitt ledarskap fokuserar hon på att skapa en välfungerande grupp som har roligt tillsammans. Eva är mån om att situationsanpassa ledarskapet till vad den unika gruppen ska uppnå tillsammans.

OBS. Det här är en avancerad kurs och vi kommer att sträva efter en jämnast möjliga nivå på deltagarna. Intagning till kursen sker via rekommendation, en anmälan är endast en intresseanmälan.