Fokus: Fysiskt Drama

Gillar du drama och vill använda kroppen mer?
Då är det här kursen för dig.
Vi använder repliker och känslor, men låter hela kroppen skapa närvaro och laddning i allt från intensiv diskbänksrealism till fysiska, abstrakta scener.

Du lär dig att improvisera trovärdiga scener med:
- Närhet & intimitet.
- Laddning. Att tryggt göra scener med t.ex. sexuell eller hotfull laddning mellan karaktärer.
- Närvaro. Att vara intressant i stillhet och aktivitet i förhållande till rum, medspelare, publik, m.m.
- Abstraktion. Att låta kropparna tala om det abstrakta.
- Dynamik. Att växla mellan laddning, urladdning och lugn med många olika energier.

Vi hittar sätt att använda våra kroppar lekfullt och tryggt för oss som improvisatörer, men med stort allvar för karaktärerna. Kursen kräver ingen särskild fysisk förmåga, men du måste vilja utmana dig själv. Kursen riktar sig till dig som är på en nivå motsvarande Träning eller uppåt.

Adam Wern har hållit kurser på Stockholms Improvisationsteater sen 2010. Grupperna han leder brukar utmärkas av stor sammanhållning och lekfullhet. Adam utmanar ofta deltagarna till fysiskt spel med hela känsloregistret och höga doser av drama & relationer. Hans stora entusiasm för improvisationsteater brukar vara väldigt smittsam.

Den här kursen riktar sig till dig som gått nivå Bas, Breddning och Träning eller motsvarande.