Improviserat skrivande

En helgkurs där deltagarna får pröva på hur improvisation kan användas som verktyg i en kreativ skrivprocess. Improvisationsteaterövningar blandas med skrivövningar, både i grupp och enskilt, där syftet är att utveckla sin spontanitet och fantasi, samt lära sig mer om historiestruktur och karaktärsskapande. I linje med traditionell improtradition välkomnar vi misslyckanden som en del av den kreativa processen.

Kursen riktar sig till dig som...
- skriver lite eller ingenting alls men är skrivsugen.
- skriver mycket och vill få nya verktyg t ex i början av en skrivprocess eller när du kört fast och behöver hitta nya vägar och variation i dina tankemönster.
- har gått en eller flera kurser i improvisationsteater och är nyfiken på hur man kan använda impro på en annat sätt.

Förkunskap: Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av improvisationsteater.

Veronica Bergström har under många år lett kurser på Stockholms Improvisationsteater. Hon är utbildad vid Nordens Författarskola Biskops Arnös dramatiklinje och har också deltagit i McKee Story Seminar i London mm.