Zoom Bejaka!! - dig själv och dina medspelare

en fortsättningskurs i improvisationsteater

I vår vardag värderar, bedömer och dömer vi nästan allt vad vi själva och andra gör. I impron ska vi i stället släppa prestationskraven och våga misslyckas. Men – de/vi är många i mprons världs som ändå kan känna krav och hamna i ett mönster av prestige eller rätt- och feltänkande.

I den här kursen får du möjlighet att träna ditt bejakande men även utmana dina dömande tankar för att bli mer tillåtande mot dig själv och dina medspelare.

Vi kommer att träna positiva starter, utforska vad bejakande och blockeringar är, arbeta med lyssning, öva på att släppa ideer och leka den leken som uppstår i nuet!

Vi tittar på vad som får oss att känna oss bedömda och dömande och vad som underlättar för oss att bejaka leken.
Vi jobbar med games och korta scener för att träna på ovanstående.

En kurs för dig som vill utforska delar av dig själv och improvisatören i dig.

Alla nivåer är välkomna.
Du ska dock minst ha gått en baskurs.

ÅSA DAHLGREN har tio års erfarenhet av impro och började arbeta som kursledare på SIT år 2013. Hon är dramapedagog och har studerat skådespeleri vid Calle Flygare Teaterskola. Du kanske har sett henne i ”Kära Selma – en hyllningsföreställning”, föreställningen ”Survivor” eller nu senast som häxan Rasputina i teaterns Decemberkalender

Kurs: 2100-D1

Kursgånger: 4

Datum: 2021-01-11 - 2021-02-08

Veckodag: måndag

Tid: 17.30 - 19.30

Pris: 1375 kr

Kursplats: Via internetverktyget Zoom

Kursledare: Åsa Dahlgren


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(reservplatser finns kvar)

Reservplats?

Står du på reservplats blir du uppringd och tillfrågad så fort det blir en plats ledig på den kursen. Detta kan ske med kort varsel.