Grundnivå: Impro Breddning

För dig som har gått minst Impro Bas på Stockholms Improvisationsteater.

Här fortsätter vi arbetet med alla åtta förmågorna och ger mer tid till att reflektera kring dessa. I kursen ingår också en frivillig Rookieföreställning som är ett första möte med publik.