Samtycke till behandling av personuppgifter


Registrering av personuppgifter kan i vissa fall enligt personuppgiftslagen (1998:204) kräva samtycke från den registrerade. Reglerna syftar till att skydda den enskildes personliga integritet.

Stockholms Improvisationsteater behöver, för att kunna genomföra kurser i samarbete med ABF, registrera kursdeltagares personuppgifter. Dessa uppgifter publiceras aldrig på någon hemsida och görs aldrig tillgängliga för någon tredje part.

Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i datorbaserade register hos Stockholms Improvisationsteater för ovan nämnda ändamål.

Vill du ha information om vilka personuppgifter om dig som Stockholms Improvisationsteater behandlar kan du skicka din begäran skriftligen till Stockholms Improvisationsteater, Sigtunagatan 12, 113 22 Stockholm.

Frågor besvaras på telefonnummer 08-306242.