PRODUKTIONSKURS

Våra produktionskurser riktar sig till dig som gått minst nivåerna bas, breddning, träning och fokus på Stockholms improvisationsteater eller motsvarande.

I en produktionskurs ges rejäla utmaningar och verktyg för din utveckling som improvisatör, både i ditt eget scenarbete och i ditt samspel med gruppens övriga medlemmar.

Grupperna arbetar tillsammans fram ett föreställningskoncept eller så har kursledaren ett färdigt format förberett. Gruppen spelar sammanlagt åtta föreställningar under ett kursår.

Den personliga feedbacken ges stor plats.

En produktionskurs är på ett år.
Uttagning till kurserna sker inför höststarten med audition och/eller via referenser.

Ibland tar vi in nya elever till vårterminen. Detta sker också via audition och/eller referenser.

Är du intresserad av att söka till en produktionskurs?

Skicka ett mejl till kurs@impro.a.se och berätta lite om dig själv och din improerfarenhet.

Blir det aktuellt med nyintagningar inför vårterminen 2021 hör vi av oss till dig.

Med vänliga hälsningar
Per Gottfredsson
Chef för kursverksamheten

**********************
Vår kursverksamhet sker i samarbete med SENSUS studieförbund
**********************

CORONAPOLICY HÖSTTERMINEN 2020
För att göra det tryggare för dig att göra en anmälan till någon av våra kurser har vi beslutat om en mängd åtgärder.

Exempel på åtgärder/nya villkor
• Generösa regler vid Coronarelaterad avbokning av kurs
• Anpassning av alla övningar avseende fysiskt avstånd
• Ökad städfrekvens
• Färre kursdeltagare per kurs
• Uppsamlingstillfällen för dig som missar kurstillfällen pga sjukdom

Läs mer om vår Coronapolicy här: http://www.impro.a.se/coronapolicy-stockholms-improvisationsteater.php

Stockholms Improvisationsteater