Uppsamlingshit

Kanske missade du någon eller några lektioner i våras då du var tvungen att stanna hemma pga Coronaläget?

För att i någon mån kompensera dig anordnar vi nu ett antal uppsamlingshit med max 12 deltagare per hit. I nuläget finns det ett tillfälle för varje nivå (Bas, Breddning och Fördjupning) med en erfaten kursledare.

Blir det stor tillströmmning lägger vi till fler.

Uppsamlingshiten är naturligtvis gratis.