Helgkurs Improvisation för pedagoger

Fortbildningskurs för dramapedagoger/teaterlärare i improvisationsteater.

Kursen vänder sig till dig som har gått en baskurs i improvisationsteater eller har viss vana av att jobba med improvisation samt är yrkesverksam som dramapedagog/teaterlärare.

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna fördjupad kunskap om den improviserade teaterns olika möjligheter och användningsområden, för att sedan kunna använda den i sin egen undervisning.

Kursen kommer att ha fokus på hur man improviserar längre historier, skapar trovärdiga karaktärer med ett rikt sceniskt känsloliv. Vi kommer att arbeta med övningar från Viola Spolin som innehåller direkta tips för hur du kan coacha dina elever under en övning. Övningar kommer att varvas med tid för reflektion och diskussion.

Dag ett – på förmiddagen gör vi en genomgång av grunderna för improvisation prövar övningar på nytt och diskuterar svårigheter, lärdomar och utbyter erfarenheter. På eftermiddagen jobbar vi med övningar att bejaka och våga misslyckas.

Dag två – jobbar vi med övningar kring alla förmågor men fokuserar samtidigt på kring att hitta scenens kärna och karaktärens vilja. Vi pratar också om pedagogens roll. Hur man coachar scener och testar övningar från Viola Spolins bok ”improvisation for the Theatre”.

Dag tre – jobbar vi med lite längre historier. Vi pratar om och provar en eller två former för
långformsimpro. Pratar om möjligheter och fallgropar. Dagen avslutas med en lite längre reflektion om vad vi gjort under kursen och hur impro kan vara en hjälp för läraren och lärandet.

Vi baserar vår undervisning på en kursplan där vi bl.a. beskriver 8 förmågor som vi hävdar är grunden för att göra bra improviserad teater. Mer om detta eller hela kursplanen kan du läsa på
www.impro.a.se/kurser.php

Du kommer att få en stor inblick i den improviserade teaterns förhållningssätt och pedagogik och ha fyllt på ditt förråd av övningar.

I sin undervisning i improvisationsteater tar Åsa Dahlgren inspiration av Viola Spolin som har stor del i utvecklingen av den moderna improvisationsteatern och vad den är idag. Spolins pedagogik syftar till att vara närvarande i stunden, det som sker här samt att skapa ett klimat som är tillåtande och öppet för misslyckande och lek.

Kurs: 2142

Kursgånger: 3

Datum: 2021-08-13 - 2021-08-15

Veckodag: fredag - söndag

Tid: 10.00-16.00

Pris: 3300 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteater

Kursledare: Åsa Dahlgren


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(platser kvar)