Digitalt – Breddning Karaktärer, fortsättningskurs i improvisationsteater

Den här kursen riktar sig till dig som gått minst en termins nybörjarkurs Bas på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

I kursen Breddning Karaktärer tränar vi oss särskilt att på olika tekniker och tankesätt att använda när vi skapar trovärdiga karaktärer i stunden .Vi kommer att spela mycket scener för att kursdeltagarna ska kunna leta sig fram till ett starkare uttryck på scenen Vi fortsätter även arbetet med improvisatörens åtta förmågor, med tonvikt på spontanitet, fantasi och medspelarskap.

Mer tid ges också till att reflektera kring de olika förmågorna och vad som sker i scenerna.

Kursen hålls via det digitala verktyget Zoom och allt som krävs är en dator med webkamera och mikrofon och en hyfsad internet uppkoppling

Kurs: 2074

Kursgånger: 8

Datum: 2020-09-08 - 2020-10-27

Veckodag: Tisdag

Tid: 18.30 - 20.30

Pris: 2250 kr

Kursplats: Via internetverktyget Zoom

Kursledare: Per Gottfredsson


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(platser kvar)