Fokus: Föreställning Onsdag - "Konferensen"

En intensivkurs där vi arbetar mot att spela en föreställning. Vi tränar även på att utveckla tekniker som du som improvisatör behöver behärska för att spela en längre historia. Vi lägger stor vikt vid att skapa en samspelt grupp där man både utvecklas som grupp och individuellt som improvisatör.

Förkunskaper: För dig som gått minst baskurs, breddningskurs och fördjupningskurs.

Kursledare Eva Löfgren jobbar gärna med att hitta utrymmet för publikens känslor och fantasier, komplexiteten i karaktärer och deras relationer samt musik och rörelse. Under denna termin kommer vi att sätta upp ett improviserat föreställningsformat med förutbestämda karaktärer.

Fokus under terminen kommer att ligga på att djupdyka i karaktärsarbete och att utmana de karaktärer vi skapat i nya situationer. Utöver det kommer vi också att jobba med skådespeleri, hur vi ger publikens fantasi utrymme att komplettera det som inte berättas samt rörelse och dans.

Den slutliga utformningen av föreställningsformatet som har arbetsnamnet ”Konferensen” kommer vi att ta fram tillsammans.

EVA LÖFGREN är en erfaren ledare och improvisatör som lett kurser inom improvisationsteater på olika nivåer i många år. I sitt ledarskap fokuserar hon på att skapa en välfungerande grupp som har roligt tillsammans. Eva är mån om att situationsanpassa ledarskapet till vad den unika gruppen ska uppnå tillsammans.

OBS. Det här är en avancerad kurs och vi kommer att sträva efter en jämnast möjliga nivå på deltagarna. Intagning till kursen sker via rekommendation, en anmälan är endast en intresseanmälan.

Kurs: 2051

Kursgånger: 14

Datum: 2020-09-09 - 2020-12-16

Veckodag: Onsdag (ej 28 okt)

Tid: 17.30 - 19.30

Pris: 5200 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters scen och "ANNEXET"

Kursledare: Eva Löfgren


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(platser kvar)