Breddning 8 ggr– fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer

Den här kursen riktar sig till dig som gått minst en termins nybörjarkurs Bas på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

I kursen Breddning Scener och Karaktärer tränar vi oss särskilt i improvisationsteaterns olika tekniker för att spela spännande scener med trovärdiga eller fantasifulla karaktärer. Vi fortsätter även arbetet med improvisatörens åtta förmågor, med tonvikt på spontanitet, fantasi och medspelarskap. Mer tid ges också till att reflektera kring de olika förmågorna och vad som sker i scenerna.

Kurs: 2030

Kursgånger: 8

Datum: 2020-04-20 - 2020-06-08

Veckodag: Måndag

Tid: 17.30-19.45

Pris: 2600 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteater

Kursledare: Åsa Dahlgren


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(reservplatser finns kvar)

Reservplats?

Står du på reservplats blir du uppringd och tillfrågad så fort det blir en plats ledig på den kursen. Detta kan ske fram till en vecka efter kursstart.