Fördjupning: Scener och längre historier (längre kurstillfällen)

Den här kursen riktar sig till dig som gått nivåerna Bas och Breddning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

I kursen Fördjupning Scener och längre historier fördjupar vi oss särskilt i improvisationsteaterns olika tekniker för att improvisera längre historier.
Vi tränar oss i att bygga plattformar, bryta scener, effektivt berättande, spela fram huvudkaraktär, ta och ge fokus samt att höja insatser. Vi kommer även att fortsätta arbetet med att hitta trovärdiga och fantasifulla karaktärer.

Du kommer få en större säkerhet som improvisatör då du har förståelse för vad scener och historier behöver för att fungera.

Här lägger vi stort fokus på den sceniska gestaltningen och medspelarskap, men vi arbetar fortfarande med improvisatörens alla åtta förmågor, under lekfulla och kravlösa former.

I kursen ingår också en frivillig rookieföreställning som är ett första möte med publik.