Fokus: Föreställning XL onsdagar

Den här kursen riktar sig till dig som gått minst nivåerna Bas, Breddning och Träning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

Obs. Det här är en avancerad kurs och vi kommer att sträva efter en jämnast möjliga nivå på deltagarna. Intagning till kursen sker via rekommendation från tidigare kursledare, en anmälan är alltså endast en intresseanmälan.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
En intensiv kurs där vi jobbar mot och spelar en föreställning. Som en produktionskurs light, vi fokuserar inte bara på att jobba ihop en föreställning utan har även tid att träna och utveckla teknikerna du som improvisatör behöver behärska för att spela en längre historia i en akt.

Vi lägger också en stor vikt vid att skapa en samspelt ensemble där man både utvecklas som grupp och individuellt som improvisatör.
Kursledare Olof Tyche jobbar också primärt med dramat och rummets betydelse. Här lägger vi stor vikt gestaltning, storytelling, samspel och att utforska känsloregister.

I den här kursen läggs fokus också på kropp, rörelse, röstens och språkets betydelse i gestaltningen av olika karaktärer.

Kursen omfattar 14 kurstillfällen + ett heldagsrep.
De två sista kurstillfällena spelar ni er föreställning.

OLOF TYCHE har hållit kurser på Stockholms Improvisationsteater sedan 2014. Han är medlem i ensemblen Dramatiska sedan 2009 och har medverkat i Improakademiens ensemble sedan 2017. Olof skapar oftast egna utmanande och frigörande dramaövningar där improvisatören hittar strukturen i storytelling. Som logoped brukar Olof också betona rösten, artikulationens och språkets betydelse i improvisationssammanhang.