Impro Breddning: Kortform och Games 12 ggr

För dig som har gått minst Impro Bas (10 ggr) på Stockholms Improvisationsteater.

Under Breddning Kortform och Games fördjupar vi oss särskilt i improvisationsteaterns olika kortformstekniker, där det gäller att kunna både lyssna och tänka på stället.

Impro Breddning vid Stockholms Improvisationsteater utgör steg två i vår kursverksamhet. De syftar till att bredda förståelsen för improvisationsteater som konstform. Vi fortsätter arbetet med improvisatörens åtta förmågor, med tonvikt på spontanitet, fantasi och medspelarskap. Mer tid ges också till att reflektera kring de olika förmågorna och vad som sker i scenerna.

I kursen ingår också en frivillig Rookieföreställning som är ett första möte med publik.

Kurs: 1959

Kursgånger: 12

Datum: 2019-09-09 - 2019-12-02

Veckodag: Måndag (ej 28/10 )

Tid: 17.30-19.45

Pris: 3600 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters Annex

Kursledare: Michael Håkansson


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(reservplatser finns kvar)

Reservplats?

Står du på reservplats blir du uppringd och tillfrågad så fort det blir en plats ledig på den kursen. Detta kan ske fram till en vecka efter kursstart.