Impro Breddning: Scener och Karaktärer 7 ggr

För dig som har gått minst Impro Bas (10 ggr) på Stockholms Improvisationsteater.

Under Breddning Scener och Karaktärer fördjupar vi oss särskilt i improvisationsteaterns olika tekniker för att spela spännande scener med trovärdiga eller fantasifulla karaktärer.

Impro Breddning vid Stockholms Improvisationsteater utgör steg 2 i vår kursverksamhet. De syftar till att bredda förståelsen för improvisationsteater som konstform. Vi fortsätter arbetet med improvisatörens åtta förmågor, med tonvikt på spontanitet, fantasi och medspelarskap. Mer tid ges också till att reflektera kring de olika förmågorna och vad som sker i scenerna.

Kurs: 1928

Kursgånger: 7

Datum: 2019-04-01 - 2019-05-20

Veckodag: Måndag (ej 22 april)

Tid: 17.30-19.45

Pris: 2100 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteater - STUDION

Kursledare: Matilda Swahn


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(endast 5 kvar)