Viola Spolin Special: Show! Don’t tell!

Den här kursen vänder sig till vana improvisatörer och passar dig som har gått lägst Impro träning eller motsvarande.

OBS! Bara tio platser.

Det är inte för inte hon kallas improvisationsteaterns moder. Fördjupa dig i Viola Spolins revolutionerande arbete och övningar med oss!

Kursen syftar till att utveckla dig som improvisatör i scennärvaro och berättande samt att hitta leken i improvisationen.

Under kursen kommer vi att:

- Med olika övningar och metoder träna på att hålla fokus på det vi gör.
- Utforska hur vi kan vara så naturliga som möjligt på scenen, genom att själva uppleva samt hämta från varandra och vår fantasi.
- Hitta och förstärka leken vi leker.

Allt detta gör vi med hjälp av övningar från Viola Spolins bok Improvisation for the Theater.


VIOLA SPOLIN (1906-1994) var skådespelare, utbildare, regissör, författare och skapare av en mängd teaterövningar. Hennes bok Improvisation for the theater var banbrytande och förändrade amerikansk teater, samtidigt som den hade en revolutionerande påverkan på hur skådespeleri lärs ut.

ÅSA DAHLGREN är improvisatör, dramapedagog och kursledare i improvisationsteater sedan 10 år tillbaka. Hon har studerat skådespeleri vid Calle Flygare Teaterskola och utbildat sig i improvisation vid Stockholms Improvisationsteater. Det bästa hon vet med impro är när alla deltagare på scenen har kul och får gemensamt flow. Sin inspiration till kursen hämtar hon från Randy Dixon och Aretha Sills.