Impro Breddning XL: Scener och karaktärer

För dig som har gått minst Impro Bas (10 ggr) på Stockholms Improvisationsteater.

Under Breddning Scener och Karaktärer fördjupar vi oss särskilt i improvisationsteaterns olika tekniker för att spela spännande scener med trovärdiga eller fantasifulla karaktärer.

Impro Breddning vid Stockholms Improvisationsteater utgör steg 2 i vår kursverksamhet. De syftar till att bredda förståelsen för improvisationsteater som konstform. Vi fortsätter arbetet med improvisatörens åtta förmågor, med tonvikt på spontanitet, fantasi och medspelarskap. Mer tid ges också till att reflektera kring de olika förmågorna och vad som sker i scenerna.

I kursen ingår också två frivilliga Rookieföreställning som är ett första möte med publik.

Kurs: 1913

Kursgånger: 14

Datum: 2019-01-23 - 2019-05-15

Veckodag: Onsdag (ej 2019-02-27, 2019-04-17, 2019-05-01)

Tid: 17.30-19.45

Pris: 4200 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters Annex

Kursledare: Therese Hörnqvist


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(reservplatser finns kvar)

Reservplats?

Står du på reservplats blir du uppringd och tillfrågad så fort det blir en plats ledig på den kursen. Detta kan ske fram till en vecka efter kursstart.