Impro Bas

Det här är en kurs för dig som har ingen eller liten erfarenhet av improvisation.
Vi arbetar under lekfulla och kravlösa former med grunderna i improvisationsteater, i form av lekar och övningar. Dessa ger dig de första verktygen till improvisation. Vi arbetar framför allt med fantasi, spontanitet och medspelarskap. Detta är en utmärkt kurs för dig som vill bli tryggare med att prata inför folk, börja lita mer på din egen fantasi och kreativitet eller bara vill ha väldigt roligt en gång i veckan.

Impro Bas är steg 1 i vår kursverksamhet, och riktar sig till alla som är nyfikna på impro. Ingen tidigare erfarenhet av impro eller teater är nödvändig.