Impro Bas

Det här är en kurs för dig som har ingen eller liten erfarenhet av improvisation.
Vi arbetar under lekfulla och kravlösa former med grunderna i improvisationsteater, i form av lekar och övningar. Dessa ger dig de första verktygen till improvisation. Vi arbetar framför allt med fantasi, spontanitet och medspelarskap. Detta är en utmärkt kurs för dig som vill bli tryggare med att prata inför folk, börja lita mer på din egen fantasi och kreativitet eller bara vill ha väldigt roligt en gång i veckan.

Impro Bas är steg 1 i vår kursverksamhet, och riktar sig till alla som är nyfikna på impro. Ingen tidigare erfarenhet av impro eller teater är nödvändig.

Kurs: 1904

Kursgånger: 10

Datum: 2019-01-14 - 2019-03-25

Veckodag: Måndag (ej 2019-02-25)

Tid: 17.30-19.45

Pris: 2950 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteater - STUDION

Kursledare: Matilda Swahn


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(reservplatser finns kvar)

Reservplats?

Står du på reservplats blir du uppringd och tillfrågad så fort det blir en plats ledig på den kursen. Detta kan ske fram till en vecka efter kursstart.

Kurs: 1910

Kursgånger: 10

Datum: 2019-01-16 - 2019-03-27

Veckodag: Onsdag (ej 2019-02-27)

Tid: 17.30-19.45

Pris: 2950 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteater - STUDION

Kursledare: Viktor Öberg


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(reservplatser finns kvar)

Reservplats?

Står du på reservplats blir du uppringd och tillfrågad så fort det blir en plats ledig på den kursen. Detta kan ske fram till en vecka efter kursstart.

Kurs: 1918

Kursgånger: 10

Datum: 2019-02-12 - 2019-04-30

Veckodag: Tisdag (ej 2019-02-26 och 2019-04-16 )

Tid: 17.30-19.45

Pris: 2950 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters Annex

Kursledare: Noha Mousbah


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(reservplatser finns kvar)

Reservplats?

Står du på reservplats blir du uppringd och tillfrågad så fort det blir en plats ledig på den kursen. Detta kan ske fram till en vecka efter kursstart.

Kurs: 1919

Kursgånger: 10

Datum: 2019-03-04 - 2019-05-20

Veckodag: Måndag (ej 2019-04-15 och 2019-04-22)

Tid: 17.30-19.45

Pris: 2950 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters Annex

Kursledare: Kristina Abelin


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(platser kvar)

Kurs: 1920

Kursgånger:

Datum: 2019-03-06 - 2019-05-22

Veckodag: Onsdag (2019-04-17 och 2019-05-01)

Tid: 19.50-22.05

Pris: 2950 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteater - STUDION

Kursledare: Caroline Falk


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(platser kvar)