Intro till impro - kortkurs 4 ggr

Detta är en kort introduktion till improvisationsteater för dig som har ingen eller liten erfarenhet av improvisation.

Intro till impro är en upplevelsebaserad kurs där du får möjlighet att uppleva din egen och andras spontanitet, kreativitet och fantasi.
Under lekfulla och kravlösa former ger vi dig de första verktygen till improvisation.