Grundnivå: Intro till Breddning 4 ggr

För dig som har gått minst Impro Bas 4 ggr på Stockholms Improvisationsteater.

Här fortsätter vi att öva på och upptäcka de åtta förmågorna. Två av tillfällena vigs åt lekar och olika slags games (korta, komiska scener). De andra två tillfällena arbetar vi med att spela scener där vi gestaltar olika slags karaktärer och relationer.