Grundnivå: Impro Breddning 12 ggr

För dig som har gått minst Impro Bas på Stockholms Improvisationsteater.

Här fortsätter vi arbetet med alla åtta förmågorna och ger mer tid till att reflektera kring dessa.
De åtta förmågorna är:
* Fantasi
* Spontanitet
* Medspelarskap
* Kroppslighet
* Musikalitet
* Rumslighet
* Karaktärsgestaltning
* Berättande

Vi ger också möjlighet att delta i två frivilliga Rookieföreställning som både är ett utmärkt tillfälle att pröva sina nya kunskaper och ett första möte med en entusiastisk och positiv publik.

Rekommenderad tid på breddningskurser: minst 60 studietimmar, gärna fler.