Grundnivå: Impro Breddning 12 ggr

För dig som har gått minst Impro Bas på Stockholms Improvisationsteater.

Här fortsätter vi arbetet med alla åtta förmågorna och ger mer tid till att reflektera kring dessa.
De åtta förmågorna är:
* Fantasi
* Spontanitet
* Medspelarskap
* Kroppslighet
* Musikalitet
* Rumslighet
* Karaktärsgestaltning
* Berättande

Vi ger också möjlighet att delta i två frivilliga Rookieföreställning som både är ett utmärkt tillfälle att pröva sina nya kunskaper och ett första möte med en entusiastisk och positiv publik.

Rekommenderad tid på breddningskurser: minst 60 studietimmar, gärna fler.

Kurs: 1855

Kursgånger: 12

Datum: 2018-09-05 - 2018-11-21

Veckodag: Onsdag

Tid: 19.50-22.05

Pris: 3600 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteater

Kursledare: Lena Frisell


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(endast 2 kvar)

Kurs: 1853

Kursgånger: 12

Datum: 2018-09-10 - 2018-11-26

Veckodag: Måndag

Tid: 17.30-19.45

Pris: 3600 kr

Kursplats: Stockholms Improvisationsteater

Kursledare: Bodil Lundeberg


Ja, jag vill anmäla mig nu!
(reservplatser finns kvar)

Reservplats?

Står du på reservplats blir du uppringd och tillfrågad så fort det blir en plats ledig på den kursen. Detta kan ske fram till en vecka efter kursstart.