Steg 1 (av 3) - Skriv in dina uppgifter

Kurs 01983
Gratis prova på impro
Gratis Prova på Impro

Datum
2020-11-14 - 2020-11-14
16.30-17.30

Pris
0 kr
 

 

Står du på reservplats blir du uppringd och tillfrågad så fort det blir en plats ledig på den kursen. Detta kan ske med kort varsel. Vid frågor, ring 08-306242.