Improkalender

« «     November 2020     » »
1
sön

Breddning eftermiddag – fortsättningskurs i improvisationsteater (kurs 2047b)
Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
2
mån

Breddning eftermiddag – fortsättningskurs i improvisationsteater (kurs 2047b)
Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Kortform och games (kurs 2047)
English level 3 (kurs 2054)
Fördjupning: Scener och längre historier (längre kurstillfällen) (kurs 2055)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Föreställning Måndag (kurs 2050)
3
tis

Breddning eftermiddag – fortsättningskurs i improvisationsteater (kurs 2047b)
Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer (kurs 2045b)
Bas –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2041)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
Fördjupning: Scener och längre historier (kurs 2056)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Improviserad Norén (kurs 2052)
4
ons

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
Bas –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2042)
Breddning 12 ggr – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer (kurs 2045)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer (kurs 2051)
Fördjupning: Improvisera sång (kurs 2053)
5
tor

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
Bas –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Föreställning Torsdag (längre kurstillfällen) (kurs 2049)
6
fre

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
7
lör

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
8
sön

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
9
mån

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Kortform och games (kurs 2047)
English level 3 (kurs 2054)
Fördjupning: Scener och längre historier (längre kurstillfällen) (kurs 2055)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Föreställning Måndag (kurs 2050)
10
tis

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer (kurs 2045b)
Bas –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2041)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
Fördjupning: Scener och längre historier (kurs 2056)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Improviserad Norén (kurs 2052)
11
ons

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
Bas –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2042)
Breddning 12 ggr – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer (kurs 2045)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer (kurs 2051)
Fördjupning: Improvisera sång (kurs 2053)
12
tor

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
Bas –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Föreställning Torsdag (längre kurstillfällen) (kurs 2049)
13
fre

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
14
lör

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
15
sön

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
16
mån

Bas eftermiddag –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043a)
Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Kortform och games (kurs 2047)
English level 3 (kurs 2054)
Fördjupning: Scener och längre historier (längre kurstillfällen) (kurs 2055)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Föreställning Måndag (kurs 2050)
17
tis

Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer (kurs 2045b)
Bas –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2041)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
Fördjupning: Scener och längre historier (kurs 2056)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Improviserad Norén (kurs 2052)
18
ons

Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
Bas –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2042)
Breddning 12 ggr – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer (kurs 2045)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer (kurs 2051)
Fördjupning: Improvisera sång (kurs 2053)
19
tor

Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
Bas –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Föreställning Torsdag (längre kurstillfällen) (kurs 2049)
20
fre

Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
21
lör

Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
22
sön

Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
23
mån

Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
English level 2 (kurs 2046)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Kortform och games (kurs 2047)
English level 3 (kurs 2054)
Fördjupning: Scener och längre historier (längre kurstillfällen) (kurs 2055)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Föreställning Måndag (kurs 2050)
24
tis

Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer (kurs 2045b)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
Fördjupning: Scener och längre historier (kurs 2056)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Improviserad Norén (kurs 2052)
25
ons

Digitalt - Bas, improvisationsteater för nybörjare (kurs 2073d)
Bas –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2042)
Breddning 12 ggr – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer (kurs 2045)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer (kurs 2051)
Fördjupning: Improvisera sång (kurs 2053)
26
tor

Bas –improvisationsteater för nybörjare (kurs 2043)
English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Föreställning Torsdag (längre kurstillfällen) (kurs 2049)
27
fre

English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
28
lör

English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
29
sön

English level 2 (kurs 2046)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
30
mån

English level 2 (kurs 2046)
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Kortform och games (kurs 2047)
English level 3 (kurs 2054)
English level 4: Format "The Murder" (kurs 2048)
Fokus: Föreställning Måndag (kurs 2050)
« «     November 2020     » »