Gallup

Hur gör du för att inte tröttna på snön?
Åker pulka varje dag.608 608
Tröttna på snön? Aldrig.539 539
Håller mig inomhus.563 563
Startar snöbollskrig med mina grannar på kvällarna556 556
Går en kurs i improvisation.563 563
Överkonsumerar kultur.550 550
Överkonsumerar sötsaker.614 614
Ser på all vintersport på TV som går att se.544 544
Träffar min vänner och diskuterar snöröjningen.515 515

Jag vill se de avslutade gallupsarna!