Gallup

Hur gör du för att inte tröttna på snön?
Åker pulka varje dag.484 484
Tröttna på snön? Aldrig.440 440
Håller mig inomhus.461 461
Startar snöbollskrig med mina grannar på kvällarna478 478
Går en kurs i improvisation.475 475
Överkonsumerar kultur.433 433
Överkonsumerar sötsaker.508 508
Ser på all vintersport på TV som går att se.444 444
Träffar min vänner och diskuterar snöröjningen.425 425

Jag vill se de avslutade gallupsarna!