Gallup

Hur gör du för att inte tröttna på snön?
Åker pulka varje dag.619 619
Tröttna på snön? Aldrig.550 550
Håller mig inomhus.576 576
Startar snöbollskrig med mina grannar på kvällarna569 569
Går en kurs i improvisation.576 576
Överkonsumerar kultur.561 561
Överkonsumerar sötsaker.627 627
Ser på all vintersport på TV som går att se.561 561
Träffar min vänner och diskuterar snöröjningen.528 528

Jag vill se de avslutade gallupsarna!