Gallup

Hur gör du för att inte tröttna på snön?
Åker pulka varje dag.610 610
Tröttna på snön? Aldrig.541 541
Håller mig inomhus.567 567
Startar snöbollskrig med mina grannar på kvällarna559 559
Går en kurs i improvisation.566 566
Överkonsumerar kultur.553 553
Överkonsumerar sötsaker.617 617
Ser på all vintersport på TV som går att se.550 550
Träffar min vänner och diskuterar snöröjningen.519 519

Jag vill se de avslutade gallupsarna!