Gallup

701 701
595 595
622 622
613 613
624 624
605 605
672 672
614 614
582 582

Jag vill se de avslutade gallupsarna!