Gallup

640 640
572 572
599 599
590 590
598 598
582 582
649 649
585 585
548 548

Jag vill se de avslutade gallupsarna!