Gallup

674 674
581 581
610 610
602 602
610 610
596 596
661 661
599 599
570 570

Jag vill se de avslutade gallupsarna!