Gallup

696 696
588 588
617 617
608 608
617 617
601 601
667 667
606 606
576 576

Jag vill se de avslutade gallupsarna!