Gallup

707 707
603 603
631 631
618 618
630 630
612 612
677 677
619 619
588 588

Jag vill se de avslutade gallupsarna!