Gallup

703 703
597 597
626 626
615 615
626 626
609 609
675 675
615 615
584 584

Jag vill se de avslutade gallupsarna!