Corona policy in English


FAQ om Coronapolicy vårterminen 2022


Hur tänker ni om själva kurserna?

Vi fortsätter att hålla avstånd under kurserna så alla ska känna sig säkra. Vi har skärpta städrutiner. Vi har lagt in tid mellan kurserna för att hinna städa av ytor. Kursgrupper kommer inte att mötas mellan kurser. Vi har skippat fikapausen. Kom inte på kursen om du har minsta förkylningssymtom! Meddela i så fall till kurs@impro.a.se eller till kursledaren att du uteblir och stanna hemma tills du mår helt bra.


Vad händer om jag känner mig krasslig och måste stanna hemma?

Bli inte ledsen om du missar något tillfälle. Vi kommer att ha extrainsatta uppsamlingstillfällen efter varje terminsavslutning för dig som har missat några kurstillfällen, så att det ska vara ännu enklare att göra det rätta och stanna hemma om hälsan säger det. Så ta alltid det säkra före det osäkra!


Kommer kursen att bli på zoom om det blir ändrade restriktioner?

Nej, vi kommer inte att flytta över några kurser till Zoom eller andra digitala forum. Kursen kommer att återupptas och avslutas när lokalerna åter kan öppnas.


Hur många deltagare har ni max på era kurser nu under rådande restriktioner?

Vi har färre deltagare på kurserna för att kunna hålla avstånd. Så här är maxantalet i våra olika lokaler.
Scenen: Max 14 personer
Studion: Max 16 personer
Annexet: Max 12 personer
Tage Granit: Max 16 personer

Hur gör jag om jag ångrar mig och inte vill/kan gå kursen?

Du kan avboka din kurs fram till 14 dagar innan kursstart.


Länkar

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19
Regionala rekommendationer i Stockholms länStockholms Improvisationsteater
Sigtunagatan 12
113 22 Stockholm
08-30 62 42

Hemsida Facebook Email YouTube Instagram
Hemsida Facebook Epost YouTube Instagram